ShotKam LLC | EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutusasiakirjat


  • ETSI EN 300 328 testi - HYVÄKSYTTY (PDF) - Laajakaistasiirtojärjestelmät; Tiedonsiirtolaitteet 2,4 Ghz ja laajakaistamodulaatiotekniikkaa käyttävät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU artiklan 3.2 olennaiset vaatimukset.


Näytä kaikki blogit